Velikonoce.

31.03.2012 10:04

Velikonoce jsou pohyblivé svátky, které se slaví po jarní rovnodennosti, tedy po 21. březnu. Připadnou vždy na neděli po prvním jarním úplňku, od 22. března do 25. dubna.

Pro křesťany jsou Velikonoce nejvýznamnější svátky v roce. Připomínají si jimi zázrak, který se stal na počátku našeho letopočtu. Ukřižovaný Ježíš Kristus byl v noci ze soboty na neděli vzkříšen - vstal z mrtvých. Tato noc se označuje jako  "Velká noc". Od ní bylo odvozeno i pojenování jarních svátků - "Velikonoce".

Velikonocím předchází šest postních nedělí - Pučálka, Černá neděle, Kýchavičná, Družebná, Smrtná a Květná.

Květná neděle je označení pro šestou a zároveň poslední neděli postní. Připomíná  slavný vjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma. Název svátku je odvozen od květů, jimiž bývají  vyzdobeny kostely a které mají připomínat palmové větve, jimiž lid vítal Ježíše.

Řada velikonočních zvyků je však propojena s předkřesťanskými - pohanskými zvyky, které byly oslavou příchodu jara a nově se rodícího života.

Zítra je Květná neděle. Všechny dívky a ženy na Borové si opatří pomlázky nebo líta a půjdou koledovat.